Cele fundacji

Główne cele fundacji to:

 

– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie
– aktywizacja różnych grup społecznych
– promowanie i popieranie zdrowego stylu życia
– podnoszenie poziomu sprawności fizycznej ludzi w różnym okresie życia
– zwiększanie świadomości i dostępności do sportu
– kształtowanie podstaw zdrowej rywalizacji, sportowego ducha walki oraz zasad fair-play

Aktualnie Prezesem Zarządu Fundacji jest Anna Kalbarczyk, która z pomocą koordynatorów projektów i wolontariuszy prowadzi działania realizujące cele statutowe organizacji.

Fundacja organizuje między innymi: turnieje sportowe, akademie, szkolenia i zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.